Mail: info@volkstuinparkdekortevliet.nl

Postbus  740  1780AS Den Helder.

Na de ALV van 9 april 2015  hebben wij als verhuurder op 18 april 2015 per Email het vertrouwen in het zittende bestuur van de vereniging  tuinpark De Korte Vliet opgezegd. Daarom hebben wij na juridische raadpleging besloten om voor onbepaalde tijd te stoppen met verhuren.